Chính sách bảo mật

Khỏe Và Đẹp 360

Chính sách bảo mật:

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website: khoevadep360.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Thu thập thông tin cá nhân

Để có thể cập nhật đầy đủ thông tin và sử dụng một cách tốt nhất thì bạn có thể đăng ký tài khoản

Website có thể thu thập các thông tin sau: Tên, giới tính, số tuổi, địa chỉ liên lạc, email, số di động, số điện thoại bàn.

Bạn cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và không được tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để phân tích thị trường, mọi thông tin sẽ được ẩn và chỉ dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ khi nào.

Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi khuyên bạn rằng bạn không nên đưa thông tin chi tiết này cho bất kỳ ai, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua internet hoặc email.

Quyền lợi khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.